اطفاء حریق, اعلام حریق, مشاوره ،طراحی و اجرا

قوانین و استاندارد های NFPA

استاندارد NFPA

استاندارد NFPA چیست؟

منبع 

استاندارد NFPA به مجموعه دستورالعمل هایی گفته می شود که توسط انجمن ملی حفاظت از آتش ( National Fire Protection Association) در ایالات متحده امریکا تدوین می شود . این  سازمان در معرفی خود می گوید:NFPA به‌عنوان یک سازمان غیرانتفاعی با تأمین مالی شخصی تأسیس شد – و هنوز هم هست. ماموریت ما کمک به نجات جان و کاهش تلفات با اطلاعات، دانش و اشتیاق است. آنچه به عنوان یک سازمان مستقر در بوستون برای کدهای اسپرینکلرهای آتش نشانی شروع شد، تبدیل به مدافع اصلی جهانی برای از بین بردن مرگ، جراحت، اموال و خسارات اقتصادی ناشی از آتش سوزی، برق و خطرات مرتبط شده است.

ما با ارائه دانش تخصصی از طریق بیش از 300 کد و استاندارد، تحقیقات نوآورانه، آموزش حرفه ای، آموزش عمومی، و اطلاع رسانی و حمایت، با افسانه های ایمنی و اطلاعات نادرست مبارزه می کنیم.

تاریخچه NFPA

NFPA در سال 1869 توسط گروهی از داوطلبان که به دنبال ارتقای ایمنی آتش نشانی در ایالات متحده بودند، تأسیس شد. این سازمان در طول سال‌ها به رشد خود ادامه داده و در حال حاضر بیش از 6000 عضو از جمله آتش نشانان، مهندسان، معماران، پیمانکاران، و متخصصان ایمنی را در سراسر جهان شامل می‌شود.

استانداردهای NFPA

لوح گرامیداشت 125 سال تاسیس NFPA

کاربرد استاندارد NFPA امریکا در ایران به چه کار می آید؟

همانطور که اشاره شد استاندارد NFPA به مجموعه ای از قوانین و مقررات تدوین شده توسط انجمن ملی حفاظت از آتش (NFPA) اطلاق می‌شود که به منظور ارتقای ایمنی و پیشگیری از حریق در زمینه های مختلف از جمله طراحی و ساخت سیستم های اعلام حریق و اطفاء حریق، ذخیره سازی و حمل و نقل مواد خطرناک، ایمنی ساختمان ها و سازه ها، برنامه های پیشگیری از حریق، و آموزش آتش نشانی تدوین شده‌اند.

این مجموعه استانداردها در موضوعات مختلف تدوین شده و با هر دسته با کدهایی مشخص شده است که شما می توانید هر کد یا استاندارد را از سایت این سازمان خریداری کنید. در ادامه لیست این کد ها با ترجمه فارسی آمده است.

ضمنا بسیاری از استانداردهای ملی کشور عزیزمان ایران نیز با نگاه و یا تکیه بر این استانداردها ، بومی سازی و یا تدوین شده اند .ولی چنانچه شما در حوزه مشاوره، طراحی و  اجرا سیستم های اعلان و اطفا حریق چه بصورت دستی و چه اتوماتیک فعالیت کنید حتما اقدامات خود را با الزامات سازمان استاندارد ایران و همینطور سازمان آتش نشانی تطبیق دهید.

اگر شما نیاز به داشتن این کدها دارید شماره کد مورد نظر خود را  از طریق این  لینک و انتخاب گزسنه درخواست فایل  استاندارد اعلام کنید تا فایل مربوطه برایتان ارسال گردد.

 

طبقه بندی کدهای استاندارد NFPA

طبقه بندی این استانداردها به شما در یافتن استاندارد مورد نظرتان بکار می آید .بر اساس اطلاعات سایت این سازمان این کدها را  در 5 دسته کلی می توان طبقه بندی کرد:

  1. ایمنی در ساختمان و زندگی : Building and Life Safety(73)
  2. ایمنی در تجهیزات الکتریکی : Electrical Safety(19)
  3. استاندارد واکنش اضطراری : Emergency Response(143)
  4. سیستم های ایمنی در برابر آتش :(56)Fire Protection Systems
  5. خطرات صنعتی و شیمیایی  :(82)Industrial and Chemical Hazards

لازم بذکر است چند نوع دیگر طبقه بندی هم در سایت این سازمان به چشم می خورد مانند طبقه بندی بر اساس دوره زمانی و یا طبقه بندی های جزیی تر از همین 5 دسته کلی.

لیست کدهای استاندارد NFPA

۱ NFPA :کدهاي پیشگیری از حریق
۲ NFPA :دستورالعمل تکنولوژی هیدروژن
۳ NFPA :استاندارد تست های یکپارچه پیشگیری از حریق و سیستم های ایمن زندگی
۱۰ NFPA :استاندارد خاموش کننده های قابل حمل
۱۱ NFPA :استاندارد فوم های کم، متوسط و پر توسعه
۱۱A NFPA :استاندارد سیستم فوم های متوسط و پرتوسعه
۱۱C NFPA :استاندارد تجهیزات سیار و متحرک فوم
۱۲ NFPA :استاندارد سیستم های خاموش کننده دی اکسید کربن
۱۳ NFPA :استاندارد نصب سیستم های اسپرینکلر
۱۴ NFPA :استاندارد نصب شلنگ ها و هیدرانتهای آتش نشانی
۱۵ NFPA :استاندارد سیستم های پاشش آب
۱۶ NFPA :استاندارد های نصب اسپرینکلرهای فوم – آب و سیستم های پاشش فوم – آب
۱۷ NFPA :استاندارد سیستم های خاموش کننده های شیمیایی خشک
۱۸ NFPA :استاندارد سیستم های تر
۲۰ NFPA :استاندارد نصب پمپ های ثابت برای پیشگیری از حریق
۲۲ NFPA :استاندارد منابع آب آتش نشانی
۲۴ NFPA :استاندارد نصب تجهیزات آتش نشانی
۲۵ NFPA :استاندارد بازرسی، تست، تعمیر و نگه داری سیستم های آتش نشانی آبی
۳۰ NFPA :دستورالعمل مایعات قابل اشتعال و احتراق

 

فروشگاه تجهیزات آتش نشانی ایمن ساز خزایی

عادت به رفتار ایمن ، پیشگیری از حادثه

 

۳۱ NFPA :استاندارد نصب تجهیزات نفت سوز
۳۲ NFPA :استاندارد ماشین آالت خشک شویی
۳۳ NFPA :استاندارد استعمال اسپری که در مواد قابل اشتعال و احتراق به کار می رود.
۳۶ NFPA :استاندارد کارخانه های استخراج حالل ها
۳۷ NFPA :استاندارد نصب موتورهای احتراقی و توربین های گازی
۴۰ NFPA :استاندارد ذخیره و کار با فیلم های نیترات سلولزی
۴۲ NFPA :استاندارد انبار پالستیک های پیروکسی لین
۴۵ NFPA :استاندارد حفاظت از حریق در آزمایشگاه های شیمیایی
۴۶ NFPA :توصیه های ایمنی برای انبار نمودن تولیدات
۵۰ NFPA :استاندارد مصرف اکسیژن و تاسیسات مصرف کننده
۵۱ NFPA :استاندارد طراحی و نصب سیستم های گازی اکسیژن سوز در جوشکاری و برشکاری
۵۲ NFPA :دستور العمل سیستم های گازسوز وسایل نقلیه
۵۳ NFPA :توصیه های الزم در رابطه با مواد، تجهیزات و سیستم هایی که در فضاهای غنی از<br />اکسیزن استفاده می شوند.
۵۴ NFPA :دستورالعمل سوخت های گازی

۵۵ NFPA :استاندارد ذخیره سازی و کاربرد سیلندرهای گاز مایع فشرده قابل حمل
NFPA۵۷ :دستورالعمل سیستم سوخت رسانی وسایل نقلیه با سوخت

۶۱ NFPA :استاندارد پیشگیری از حریق وانفجار گرد و غبار در فرایندهای کشاورزی و غذایی

۶۸ NFPA :استاندارد پیش گیری از انفجار بوسیله تخلیه و سوزانیدن

۶۹ NFPA :استاندارد سیستم های پیش گیری از انفجار

۷۰ NFPA :کدهای ملی حریق
۷۲ NFPA :دستورالعمل سیستم های اعالم و هشدار حریق
۷۳ NFPA :دستورالعمل بازرسی برق در ساختمان ها
۷۵ NFPA :استاندارد حفاظت از تجهیزات
۷۶ NFPA :استاندارد پیش گیری از حریق تجهیزات ارتباطی
۷۷ NFPA :توصیه های الزم برای الکتریسیته
۷۹ NFPA :استاندارد برق برای ماشین آالت صنعتی
۸۰ NFPA :استاندارد درها و پنجره های حریق
۸۲ NFPA :استاندارد زباله سوزها و تجهیزات آن ها
۸۵ NFPA :دستورالعمل دیگ بخار و خطرات سیستم احتراق
۸۶ NFPA :استاندارد کوره ها و دیگ ها
۸۷ NFPA :توصیه های الزم برای گرم کن های سیاالت
۸۸A NFPA :استاندارد پارکینگ و ساختار آن
۸۸B NFPA :استاندارد تعمیرگاه ها وگاراژها
۹۰ NFPA :استاندارد نصب سیستم های تهویه و تبرید
۹۱ NFPA :استاندارد نصب سیستم های تخلیه هوا، گازها و ذرات جامد غیرقابل احتراق
۹۲ NFPA :توصیه ها برای سیستم کنترل دود
۹۶ NFPA :استاندارد پیش گیری از آتش سوزی و کنترل سیستم های تهویه در آشپزخانه های
تجاری
۹۷ NFPA :استاندارد دودکش ها، تهویه ها و تجهیزات تولید گرما
۹۹ NFPA :استاندارد ها برای مراکز درمانی

 

استانداردهای NFPA

 

۱۰۱ NFPA :استاندارد های ایمنی حفاظت از جان
۱۰۵ NFPA :استاندارد نصب درهای دود و سایر درهای حفاظتی
۱۱۰ NFPA :استاندارد منابع نیروهای اضطراری و آماده به کار
۱۱۱ NFPA :استاندارد ذخیره ی انرژی های اضطراری ومنابع نیروی جانشین
۱۱۵ NFPA :استاندارد پیش گیری از حریق های ناشی از لیزر
۱۲۰ NFPA :استاندارد پیشگیری از حریق و کنترل آن در معادن ذغال سنگ
۱۲۱ NFPA :استاندارد پیش گیری از حریق و کنترل آن برای خودروهای هادن روزمینی
۱۲۲ NFPA :استاندارد پیش گیری از حریق و کنترل آن در معادن فلزی و غیرفلزی
۱۲۳ NFPA :استاندارد پیش گیری از حریق و کنترل آن در معادن زیرزمینی ذغال سنگ
۱۳۰ NFPA :استاندارد راهنمای ثابت راه ها و گاردریل ها
۱۴۰ NFPA :استانداردهای صحنه های نمایش و استودیوهای ساخت فیلم
۱۵۰ NFPA :استاندارد حریق و ایمنی در تسهیلات نگه داری حیوانات
۱۶۰ NFPA : استاندارد استفاده از تاثیرات شعله
۱۷۰ NFPA :استاندارد ایمنی حریق و علایم اضطراری
۲۰۳ NFPA :پیشنهادات الزام برای پوشانیدن پشت بام
۲۰۴ NFPA :استاندارد تخلیه دود و گرما
۲۱۱ NFPA :استاندارد دودکش ها، اجاق ها، تهویه ها و وسایل احتراق
۲۳۰ NFPA :استاندارد پیش گیری از حریق در انبارها
۲۳۱ NFPA :استاندارد انبارهای عمومی
۲۳۲ NFPA :استاندارد حفاظت از اسناد و مدارک
۲۴۱ NFPA :استاندارد ساختار حفاظت های ایمنی
۲۵۱ NFPA :روش استاندارد تست مقاوم در برابر حریق مواد ساختمانی
۲۵۲ NFPA :استاندارد روش های تست درهای ضد حریق
۲۵۳ NFPA :استاندارد روش تست پوشش های سطحی در برابر تشعشعات حریق
۲۵۵ NFPA :روش استاندارد تست سوختن مصالح ساختمانی
۲۵۶ NFPA :روش استاندارد تست سوختن پوشش های سقفی
۲۵۷ NFPA :استاندارد تست حریق پنجره ها و موانع شیشه ای
۲۵۸ NFPA :توصیه های کاربردی برای تشخیص دودهای تولید شده از مواد جامد
۲۵۹ NFPA :روش تست استاندارد پتانسیل حرارتی مواد ساختمانی
۲۶۱ NFPA :روش استاندارد تست برای مشخص نمودن مقاومت در برابر حریق مواد و اسباب خانه بوسیله سیگار روشن

۲۶۲ NFPA :روش استاندارد انتقال شعله و دود کابل ها و سیم ها
۲۶۵ NFPA :روش استاندارد تست حریق برای ارزیابی اتاق هایی که توسط منسوجات پر شده است.
۲۶۶ NFPA :روش استاندارد تست حریق مبلمان و اسباب مواجه شده با منابع شعله
۲۶۸ NFPA :روش استاندارد تعیین آتش گیری سطوح خارجی دیوارهایی که در مواجهه با تشعشع منابع حرارتی هستند.
۲۸۹ NFPA :روش استاندارد تست حریق برای پکیج های سوخت
۲۹۱ NFPA :توصیه های الزام برای علامت گذاری شیرهای آتش نشانی
۲۹۵ NFPA :استاندارد کنترل مواد قابل اشتعال
۲۹۷ NFPA :راهنمایی جهت تمرین سیستم های ارتباطی
۲۹۸ NFPA :استاندارد فوم های شیمیایی جهت کنترل حریق بیابان ها
۲۹۹ NFPA :استاندارد حفاظت از حریق و دارایی ها در بیابان

 

فروش دتکتور دود

برای خرید تجهیزات اعلان و اطفا فروشگاه ما را ببینید.

 

۳۰۲ NFPA :استاندارد پیش گیری از حریق در قایق ها و تجهیزات دریایی
۳۰۶ NFPA :استاندارد کنترل خطرات گاز لوله ها و مخازن
۳۱۸ NFPA :استاندارد پیش گیری از تجهیزات نیمه هادی و نیمه رسانا
>۳۲۶ NFPA :استاندارد ایمن سازی تانک ها و مخازن در هنگام ورود، نظافت و تعمیر
۳۲۸ NFPA :توصیه ها برای کنترل حریق و مایعات قابل اشتعال و گازها در چاه ها، مجاری فاضلاب و سازه های مشابه زیرزمینی

۳۲۹ NFPA :توصیه برای مدیریت انتشار گازها و مایعات قابل اشتعال و احتراق

۳۸۵ NFPA :استاندارد وسایل نقلیه مخزن دار جهت مایعات قابل اشتعال و احتراق
۳۸۶ NFPA :استاندارد کشتی های مخزن دار جهت مایعات قابل اشتعال و احتراق
۳۹۵ NFPA :استاندارد ذخیره سازی مایعات قابل اشتعال و احتراق در سایت های ایزوله و مخازن دفنی

۴۰۰ NFPA :کد مواد خطرناک
۴۰۲ NFPA :استاندارد عملیات اطفا حریق هواپیمایی
۴۰۳ NFPA :استاندارد خدمات اطفا حریق هواپیمایی
۴۰۵ NFPA :استاندارد مهارت آتش نشان های فرودگاه
۴۰۷ NFPA :استاندارد خدمات سوخت رسانی هواپیما
۴۰۸ NFPA :استاندارد خاموش کننده های قابل حمل دستی هواپیما
۴۰۹ NFPA :استاندارد آشیانه هواپیما
۴۱۰ NFPA :استاندارد تعمیرات و نگه داری هواپیما
۴۱۴ NFPA :استاندارد ماشین های اطفا حریق فرودگاه ها
۴۱۵ NFPA :استاندارد ساختمان ترمینال فرودگاه
۴۱۸ NFPA :استاندارد فرودگاه هلیکوپتر کوپتر
۴۲۲ NFPA :راهنمایی جهت ارزیابی واکنش حوادث هواپیمایی
۴۲۳ NFPA :استاندارد حفاظت از تجهیزات تست هواپیما
۴۳۰ NFPA :دستورالعمل ذخیره سازی جامدات و مایعات اکسید کننده
۴۳۲ NFPA :دستورالعمل ذخیره سازی پراکسیدهای آلی
۴۳۴ NFPA :دستورالعمل ذخیره سازی حشره کش ها
۴۵۰ NFPA :راهنمایی جهت اورژانس پزشکی و سیستم های آن
۴۷۱ NFPA :توصیه جهت واکنش در برابر حوادث مواد خطرناک
۴۷۲ NFPA :استاندارد صالحیت مسئولین حوادث مواد خطرناک
۴۷۳ NFPA :استاندارد صالحیت تیم واکنش در شرایط اضطراری
۴۸۰ NFPA :استاندارد ذخیره سازی، برداشت و بهره برداری منیزیم جامد پودری
۴۸۱ NFPA :استاندارد ذخیره سازی، برداشت و بهره برداری تیتانیوم
۴۸۲ NFPA :استاندارد ذخیره سازی، برداشت و بهره برداری زیرکونیوم
۴۸۴ NFPA :استاندارد فلزات قابل اشتعال
۴۸۵ NFPA :استاندارد ذخیره سازی، برداشت و بهره برداری لیتیوم فلزی
۴۹۰ NFPA :دستورالعمل ذخیره سازی نیترات آمونیوم
۴۹۵ NFPA :دستورالعمل مواد قابل انفجار
NFPA ۷۹۴ :توصیه برای دسته بندی خطرات مایعات، گازها و بخارات قابل اشتعال و مکان یابی برای نصب تجهیزات الکتریکی در محیط های شیمیایی
۴۹۹ NFPA :توصیه برای دسته بندی گرد و غبار قابل انفجار و خطرات آن ها و مکان یابی برای نصب تجهیزات الکتریکی
۵۰۱ NFPA :استاندارد ساختمان های تولیدی
۵۰۲ NFPA :استاندارد پل ها و تونل ها

۵۰۵ NFPA :استاندارد وسایل حلم بار صنعتی
۵۱۳ NFPA :استاندارد ترمینال های باربری

۵۲۰ NFPA :استاندارد مترو
۵۵۵ NFPA :راهنمایی جهت ارزیابی پتانسیل صاعقه در خانه

۵۵۷ NFPA :استاندارد بار حریق برای مهندسین طراح مقاومت در برابر حریق ساختمان ها

۵۶۰ NFPA :استاندارد ذخیره سازی و بهره برداری از اتیلن اکساید جهت ضدعفونی نمودن
۶۰۰ NFPA :استاندارد تیم آتش نشانان صنعتی
۶۰۱ NFPA :استاندارد سرویس های امنیتی در کاهش خطرات و پیش گیری از حریق
۶۵۱ NFPA :استاندارد ماشین کاری، انتقال و استخراج آلومینیوم
۶۵۵ NFPA :استاندارد برای پیشگیری از حریق ها و انفجارات گوگردی
۶۶۴ NFPA :استاندارد پیش گیری از حریق و انفجارات فرایندها و صنایع چوب
۷۰۱ NFPA :روش استاندارد تست حریق برای گسترش حریق در منسوجات و فیلم ها

۷۰۴ NFPA :سیستم استاندارد برای تعیین و مشخص نمودن خطرات مواد برای واکنش های اضطراری
۷۲۰ NFPA :استاندارد نصب دتکتورهای منواکسید کربن و تجهیزات هشدار
۷۳۰ NFPA :راهنمایی برای مواد امنیتی
۷۳۱ NFPA :استاندارد نصب سیستم ها و تجهیزات امنیت الکتریکی
۷۵۰ NFPA :استاندارد سیستم های پیش گیری از حریق به روش میست نمودن آب
۷۸۰ NFPA :استاندارد نصب سیستم های صاعقه گیر
۸۰۱ NFPA :استاندارد حفاظت از حریق تاسیسات و مواد رادیواکتیو
۸۰۳ NFPA :استاندارد پیشگیری از حریق در صنایع اتمی رادیواکتیو
۸۰۴ NFPA :استاندارد پیشگیری از حریق راکتورهای آب سبک در نیروگاه تولید برق
۸۲۰ NFPA :استاندارد پیش گیری از حریق تاسیسات تصفیه فاضالب
۸۵۳ NFPA :استاندارد نصب سیستم های جایگاه های سوخت ثابت

 

فروش کپسول آتش نشانی

در صورت نیاز به خرید کپسول آتش نشانی اینجا را کلیک کنید

 

۹۰۰ NFPA :دستورالعمل انرژی ساختمان
۹۰۱ NFPA :استاندارد طبقه بندی گزارش های حوادث و اطالعات پیشگیری از حریق
۹۰۲ NFPA :راهنمایی جهت گزارش نویسی حریق در زمینه حوادث
۹۰۳ NFPA :راهنمایی جهت گزارش نویسی حریق در زمینه خسارات مالی
۹۰۴ NFPA :گزارش نویسی جهت پیگیری حوادث
۹۰۶ NFPA :راهنمایی جهت رویدادهای حریق

۹۰۹ NFPA :راهنمایی جهت حفاظت از منابع فرهنگی، موزه ها، کتابخانه ها و محل ای عبادت و پرستش
۹۱۴ NFPA :پیشگیری از حریق سازه های تاریخی
۹۲۱ NFPA :راهنمایی جهت بازرسی های آتش سوزی و انفجار
۱۰۰۰ NFPA :استاندارد تایید و ارائه ی گواهینامه جهت خدمات آتش نشانی
۱۰۰۱ NFPA :استاندارد شرایط احراز صالحیت آتش نشان
۱۰۰۲ NFPA :استاندارد صالحیت رانندگان تجهیزات آتش نشانی
۱۰۰۳ NFPA :استاندارد صالحیت خاموش کنندگان حریق فرودگاه
۱۰۰۵ NFPA :استاندارد صالحیت خاموش کنندگان حریق دریایی
۱۰۰۶ NFPA :استاندارد کیفیت فنی منابع آتش نشانی
۱۰۲۱ NFPA :استاندارد احراز صالحیت افسران آتش نشانی
۱۰۳۱ NFPA :استاندارد صالحیت بازرسان حریق و آزمون گران طرح ها

۱۰۳۳ NFPA :استاندارد احراز صالحیت بازرسان حریق

۱۰۳۷ NFPA :استاندارد فرماندهان حریق
۱۰۴۱ NFPA :استاندارد صالحیت آموزشیاران خدمات آتش نشانی
۱۰۵۱ NFPA :استاندارد صالحیت آتش نشانان صحرا و بیابان
۱۰۶۱ NFPA :استاندارد صالحیت حرفه ای تجهیزات ارتباطی ایمنی عمومی
۱۰۷۱ NFPA :استاندارد صالحیت تکنسین های امداد و نجات
۱۰۸۱ NFPA :استاندارد صالحیت شغلی تیم های آتش نشانی صنعتی
۱۱۲۳ NFPA :دستورالعمل نمایش آتش بازی
۱۱۲۴ NFPA :دستورالعمل تولید، ذخیره سازی و خرده فروشی وسایل آتش بازی
۱۱۲۵ NFPA :دستورالعمل تولید فشفشه
۱۱۲۶ NFPA :استاندارد استفاده از فن آتش بازی

۱۱۴۱ NFPA :استاندارد پیش گیری از حریق در زمین های توسعه یافته در حومه شهرها و روستاها
۱۱۴۳ NFPA :استاندارد مدیریت حریق های صحرا و بیابان
۱۱۴۴ NFPA :استاندارد کاهش مواجهه ساختمان ها در مقابل حریق های صحرا و بیابان
۱۱۴۵ NFPA :استاندارد استفاده از فوم کلاس A در اطفا حریق ساختمان ها
۱۱۵۰ NFPA :استاندارد استفاده از فوم های شیمیایی برای آتش های کالس A
۱۱۹۲ NFPA :استاندارد ماشین های تفریح و سرگرمی
۱۱۹۴ NFPA :استاندارد تجهیزات تفریح و سرگرمی پارک ها و کمپ ها
۱۲۰۱ NFPA :استاندارد خدمات امداد و نجات برای عموم مردم
۱۲۲۱ NFPA :استاندارد نصب، نگه داری و استفاده از سیستم های خدمات ارتباطی
۱۲۳۱ NFPA :استاندارد تامین آب برای اطفا حریق حومه شهرها و روستاها
۱۲۵۰ NFPA :توصیه های کاربردی مدیریت ریسک برای سازمان های خدمات اضطراری
۱۴۰۱ NFPA :توصیه های کاربردی برای آموزش خدمات حریق در زمینه ثبت و گزارش
۱۴۰۲ NFPA :راهنمایی برای مراکز آموزش خدمات حریق در ساختمان ها

۱۴۰۳ NFPA :استاندارد تکمیل آموزش آتش نشانی
۱۴۰۴ NFPA :استاندارد آموزش حفاظت از سیستم تنفسی
۱۴۰۵ NFPA :راهنمایی برای آتش نشانانی که به لوله ها و مخازن دریایی رسیدگی می کنند.
۱۴۱۰ NFPA :استاندارد آموزش های اولیه برای کارکنان امدادی
۱۴۵۱ NFPA :استاندارد برنامه آموزشی راهبری وسایل نقلیه در خدمات آتش نشانی

۱۴۵۲ NFPA :راهنمایی برای آموزش حریق برای پرسنلی که بررسی حریق ساختمان ها را انجام می دهند.
۱۵۰۰ NFPA :استاندارد برنامه ایمنی و بهداشت شغلی برای دپارتمان های آتش نشانی
۱۵۲۱ NFPA : استاندارد افسر ایمنی برای دپارتمان های حریق
۱۵۶۱ NFPA :استاندارد سیستم مدیریت سوانح در خدمات آتش نشانی
۱۵۸۱ NFPA :برنامه کنترل بیماری ها در دپارتمان های آتش نشانی
۱۵۸۲ NFPA :استاندارد برنامه جامع پزشکی حرفه ای در دپارتمان های آتش نشانی
۱۵۸۳ NFPA :استاندارد برنامه آمادگی جسمانی برای دپارتمان های آتش نشانی
۱۵۸۴ NFPA :استاندارد فرایند آماده سازی برای اعضا تیم امدادی و تمرینات آموزشی
۱۶۰۰ NFPA :استاندارد مدیریت در شرایط اضطراری وبالیا
۱۶۲۰ NFPA :توصیه های کاربردی برای طرح ریزی قبل از حوادث
۱۶۷۰ NFPA :استاندارد راهبری و آموزش برای جست و جوی فنی
۱۷۱۰ NFPA :استاندارد ساماندهی و آرایش کارکنان پیشگیری از حریق، امداد در شرایط اضطراری برای عموم مردم بوسیله شاغلین دپارتمان های آتش نشانی
۱۷۲۰ NFPA :استاندارد ساماندهی و آرایش کارکنان پیشگیری از حریق، امداد در شرایط اضطراری برای عموم مردم بوسیله داوطلبین دپارتمان های آتش نشانی
۱۸۵۱ NFPA :استاندارد انتخاب، نگه داری و تعمیرات تجهیزات پیشگیری از حریق برای ساختمانهای آتش نشانی و مجاور آن
۱۸۵۲ NFPA :استاندارد انتخاب، تعمیر و نگهداری داری تجهیزات تنفسی
۱۹۰۱ NFPA :استاندارد تجهیزات و لوازم ماشین آتش نشانی
۱۹۰۶ NFPA :استاندارد تجهیزات آتش نشانی صحرا و بیابان

۱۹۱۱ NFPA :استاندارد بازرسی، تعمیر و نگه داری، تست و از رده خارج نمودن خودروهای آتش نشانی
۱۹۱۲ NFPA :استاندارد تعمیر و نوسازی تجهیزات حریق
۱۹۱۴ NFPA :استاندارد تست تجهیزات هوایی آتش نشانی
۱۹۱۵ NFPA :استاندارد برنامه تعمیر و نگه داری پیش گیرانه تجهیزات آتش نشانی
۱۹۲۵ NFPA :استاندارد لوله ها و مخازن اطفا حریق دریایی
۱۹۳۱ NFPA :استاندارد طراحی و تولید نردبان های آتش نشانی
۱۹۳۲ NFPA :استاندارد استفاده، تعمیر و نگه داریو خدمات تست نردبان های آتش نشانی
۱۹۳۶ NFPA :استاندارد اتصالات شیلنگ های آتش نشانی
۱۹۵۱ NFPA :استاندارد پیشگیری از حوادث برای تیم های فنی امداد ونجات
۱۹۶۱ NFPA :استاندارد شیلنگ های آتش نشانی
۱۹۶۲ NFPA :استاندارد بازرسی، نگهداری و استفاده از شیلنگ های آتش نشانی، کوپلینگ ها،
سر نازل ها و تست شیلنگ های آتش نشانی
۱۹۶۳ NFPA :استاندارد اتصالات شیلنگ های آتش نشانی
۱۹۶۴ NFPA :استاندارد نازل‌های ی آب پاش
۱۹۶۵ NFPA :استاندارد تجهیزات شیلنگ های آتش نشانی
۱۹۷۱ NFPA :استاندارد پیش گیری از حریق برای ساختمان های آتش نشانی و ساختمان های مجاور
۱۹۷۵ NFPA :استاندارد لباس های مخصوص ایستگاه و کار
۱۹۷۷ NFPA :استاندارد تجهیزات و البسه حفاظتی برای اطفا حریق صحرا و بیابان
۱۹۸۱ NFPA :استاندارد تجهیزات تنفسی برای شرایط اضطراری

۱۹۸۲ NFPA :استاندارد سیستم های ایمنی هشدار دهنده برای افراد
۱۹۸۳ NFPA :استاندارد طناب های نجات
۱۹۸۴ NFPA :استاندارد سیستم های تنفسی برای اطفا حریق صحرا و بیابان
۱۹۸۹ NFPA :استاندارد کیفیت هوای تنفسی برای حفاظت از سیسم های تنفسی
۱۹۹۱ NFPA :استاندارد حفاظت از اثرات بخار های مواد خطرناک
۱۹۹۲ NFPA :استاندارد حفاظت از نشت مایعات و البسه مناسب برای مقابله با آن
۱۹۹۴ NFPA :استاندارد تجهیزات حفاظتی برای واکنش های اولیه در حوادث تروریستی
۱۹۹۹ NFPA :استاندارد لباس های حفاظتی برای تیم پزشکی امداد
>۲۰۰۱ NFPA :استاندارد خاموش کننده های تمیز
۲۰۱۰ NFPA :استاندارد سیستم اطفا حریق ثابت
۲۱۱۲ NFPA :استاندارد مقاومت در برابر حریق لباس های آتش نشانی

۲۱۱۳ NFPA :استاندارد انتخاب، نگه داری، استفاده و تعمیر و نگه داری لباس های مقاوم در برابرحریق

۵۰۰۰ NFPA :دستورالعمل ایمنی سازه ساختمان ها
۸۵۰۱ NFPA :استاندارد بویلرهای تک مشعل
۸۵۰۲ NFPA :استاندارد پیشگیری از ترکیدن و انفجار کوره بویلرهای چند مشعل
۸۵۰۳ NFPA :استاندارد سیستم های سوخت پودری

 

سیستم اطفا اتوماتیک

 

شرکت ایمن ساز خزایی (سهامی خاص) با تکیه بر صلاحیت های خود مانند قرارداشتن در وندور لیست سازمان آتش نشانی ،بعنوان تامین کننده تجهیزات آتش نشانی در کنار شماسست.

این شرکت همچنین تولید کننده تجهیزاتی مانند میز شارژ کپسول آتش نشانی  ،باکس آتش نشانی و هوزریل می باشد و اماده قبول سفارشات شما می باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *