موور استوانه ای TAKADM165 ساخت شرکت تاکا معرفی موور استوانه ای TAKADM165 برداشت علوفه به لحاظ اهمیت روزافزون تولید آن در جهت تغذیه دام‌ها از اهمیت بالایی برخوردار