سمپاش توربین زراعی DA WITH ROBOT ساخت شرکت فلزکار همدان مشخصات سمپاش: عمق پاشش: ۳۰ متر جهت پاشش افقی: ۳۰۰ درجه جهت پاشش عمودی: ۲۷۰ درجه حداقل قدرت مورد