سمپاش توربین باغی 20 نازله ساخت شرکت فلزکار همدان مشخصات سمپاش: نوع فن: ۲۰ نازله عرض پاشش: ۱۶ متر ارتفاع پاشش: ۷ متر توان مصرفی فن: ۴۷.۵ اسب