شرکت کمپرسور سازی تبریز از پیشگامان صنعت کمپرسور سازی در ایران بوده که در سال ۱۳۵۴ تاسیس و تولیدات خود را تحت لیسانس و با همکاری شرکتهای معتبری