کلتیواتور غلطک دار تاکا ساخت شرکت تاکا معرفی کلتیواتور غلطک دار تاکا خاک‌ورز مرکب TAKA 154 , 155، خاک­ورز حفاظتی محسوب می­شود و برای انجام شخم در زمین­های