اساس کار این سیستم تهویه ای ، جلوگیری از ورود آلاینده ها با استفاده از نیروی پرتاب هوا که دارای انواع مختلفی از پرده هوا (Air curtain) که