لیفتراک 3 تن گازسوز ساخت شرکت سپاهان لیفتر سیستم انتقال قدرت: ، هیدرودینامیک، اتوماتیک، پاورشیفت موتور: چهار زمانه آب خنک مدل Mitsubishi 4G64 سیستم سوخت رسانی: IMPCO