برچسب: شرکت ویرا تجارت بکر

دستگاه حمام التراسونیک سری I ساخت شرکت ویرا تجارت بکر

دستگاه حمام التراسونیک سری I ساخت شرکت ویرا تجارت بکر دستگاه حمام‌ التراسونیک، با استفاده از امواج التراسونیک، می‌تواند انواع ضایعات و آلودگی‌ها را از قطعات مختلف پاکسازی
بیشتر بخوانید

دستگاه های حمام التراسونیک سری L ساخت شرکت ویرا تجارت بکر

دستگاه های حمام التراسونیک سری L ساخت شرکت ویرا تجارت بکر دستگاه حمام‌ التراسونیک، با استفاده از امواج التراسونیک، می‌تواند انواع ضایعات و آلودگی‌ها را از قطعات مختلف
بیشتر بخوانید

گلاوباکس و سیستم های ضد رطوبت ساخت شرکت ویرا تجارت بکر

گلاوباکس و سیستم های ضد رطوبت ساخت شرکت ویرا تجارت بکر دسته بندی محصول: عمومی و پشتیبانی-تجهیزات ایجاد و کنترل شرایط محیطی-هود آزمایشگاهی و محفظه های ایمنی-گلاوباکس- مدل
بیشتر بخوانید