اتوکلاو بیمارستانی یکی از تجهیزات مورد نیاز در اکثریت مراکز درمانی برای عمل استریلیزاسیون می باشد. اتوكلاو (Autoclave) از دو كلمه Auto به معني خودكار و clave به معني