دیسک های سنگین TAKA 562 ساخت شرکت تاکا معرفی دیسک های سنگین TAKA 562 اهمیت دیسک‌های کشاورزی از آنجا نمایان می­شود که نقش مهمی در عملیات خاک‌ورزی اولیه