دمنده و مکنده موتوری EVB260-3E ساخت شرکت سبزکوش نگین مشخصات : نوع موتور :