دستگاه کشت مستقیم راک ساخت شرکت تاکا معرفی دستگاه کشت مستقیم راک راک (ROCK) مخفف عبارت راست کار که همان کاشت مستقیم است می باشد. علاوه برآن در ادبیات