دستگاه پرکن و در بند روتاری مواد اسیدی ساخت ماشین سازی توان صنعت مشخصات دستگاه نام دستگاه دستگاه پرکن و در بند روتاری مخصوص مواد اسیدی و خورنده