پرکن لیوانی مخصوص لبنیات (تک نازل) ساخت ماشین سازی توان صنعت نام دستگاه پرکن ظروف لیوانى 1 نازله روتارى تمام اتوماتیک 185 مدل دستگاه FRL1 ابعاد طول :