دستگاه جاذب رطوبت مدل vPURE1 ساخت شرکت ویرا تجارت بکر دستگاه جاذب رطوبت از جمله دستگاه‌های ضروری برای کاهش سطح رطوبت و اکسیژن به غلظت‌ بسیار کم در