دستگاه بسته بندی گز طرح قدیم53 شرکت پیروز پایور سپاهان دستگاه بسته بندی گز طرح قدیم53 *سیتم برق این ماشین بسته بندی به صورت معمولی کنتاکتوری می باشد