دستگاه بسته بندی پرتقال ساخت شرکت ماشین سازی مسائلی دستگاه بسته بندی پرتقال قابلیت بسته بندی انواع مرکبات را دارا می باشد. قابلیت نصب سلفون تا عرض 50