مارک :آریاک مدل :APD-24V آشكار ساز دود آرياك سری APD اصول كار : این آشکارساز برای تشخیص انواع آتش های دودزا مناسب بوده و برای اماکن عمومی، منازل