داکت اسپیلت ها از جمله رایج ترین سیستم های تهویه ای با توجه به دارا بودن قابلیت تامین سرمایش و گرمایش و راندمان بالا محسوب میگردند. این سیستم