لیفتراک 3 تن دیزل شرکت سپاهان لیفتر سیستم انتقال قدرت: هیدرودینامیک، اتوماتیک، پاورشیفت موتور: چهار زمانه آب خنک مدل MITSUBISHI S4S لیفتراک 3تن دیزل با توان 41/8کیلووات