دستگاه پرکن اسید و جوهرنمک شرکت ماشین سازی توان صنعت مشخصات دستگاه: نام دستگاه پرکن اسید و جوهر نمک (مایعات اسیدی) مدل دستگاه FAR-55 ابعاد طول : 220cm عرض