شرایط پیچیده ساختمان نیازمند راه حل های تخصصی است ، که به راحتی با استفاده از جرثقیل های تک پل آویز زرین مهر ممکن می شوند . در