🌐 گفتم کالای ایرانی نه تولید داخلی! 🔸 برای عید دیدنی با گروهی از مسئولین خدمت رهبر انقلاب رسیدیم. یکی از مسئولین چند جمله ای صحبت کرد وقتی