فن کویل ها نوعی از سیستم های گرمایشی و سرمایشی هستند که عموما در محیط های صنعتی بعلت بازدهی و راندمان گرمایی و سرمایی بالا به نسبت مصرف