بخاری گلخانه و هیتر صنعتی 450.000 کیلو کالری PF ساخت گروه صنعتی اسکندری  بخاری حرارتی و گرماساز صنعتی نیو پی اف همانند سایر تولیدات نیو پی اف از استاندارد