آبپاش 12303E ساخت شرکت سبزکوش نگین شرح دستگاه :  یکی از انواع سیستمهای آبیاری در فضاهای سبز و زمین های چمن ورزشی (گلف، فوتبال و…) سیستمهای آبیاری بارانی می