کولر مخصوص خوراک دام، طیور و آبزیان ساخت شرکت آتیه سازان نگین فراز این ماشین دارای ساختار مناسب جهت تولید خوراک دام، طیور و آبزیان با رطوبت مناسب