شرکت ایمن شتاب روز

تجهیزات صنعتی و سیستمهای اعلام و اطفاء حریق

آتش نشانی

سیستمهای اعلام حریق
سیستمهای اطفاء حریق

1 دقیقه زمان مطالعه

توپ آتش‌نشانی آکس یک وسیله بسیار کاربردی و ساده است که به کمک آن می‌توان به‌راحتی جلوی وقوع حریق را گرفت...

1 دقیقه زمان مطالعه

سیستمهای اسپرینکلر (sprinkler) به عنوان قدیمی ترین سیستم اطفاء اتوماتیک ، جهت حفاظت از جان و مال انسانها در مقابل خطر آتش سوزی در...