امیدواریم مکان مناسبی برای افزایش دانش سازمان شما در خصوص نظام آراستگی 5s بوجود آوریم

لطفا نیازهای خود را در خصوص چگونگی پیاده سازی 5s نظام آراستگی برای ما بطور شفاف بیان نمایید

5s که در ایران با نامهایی همچون نظام آراستگی یا 5سین آراستگی یا 7 سین آراستگی ، شناخته میشود روشی بسیار ساده و مشخص است که تنها با کمی خلاقیت و استعداد میتوان گامهای بسیار خوبی را در جهت پیاده سازی آن برداشت. این تکنیک در صورتی که با تجربه آمیخته شود در جهت بهبود هر سیستم و صنعتی ، معجزه خواهد نمود و از مواردی که میتوان به عنوان ناملایمت های در سر راه پیاده سازی این تکنیک یاد کرد ، سختی تغییرات ذهن ها و سرمایه می باشد. به اطمینان نموده و از تجربه تیم خلاق و باتجربه ما بصورت یک جلسه رایگان استفاده ببرید.
لطفا نیازهای خود را جهت مشاوره ، پیاده سازی و اجرای 5s برای ما بطور شفاف بیان نمایید..