شرکت ایمن شتاب روز

تجهیزات صنعتی و سیستمهای اعلام و اطفاء حریق

جعبه فایر باکس 60 * 70

جعبه فایر باکس 60*70 توکار شیشه نما

از جعبه ها آتش نشانی برای اطفا حریق استفاده می شود. استفاده از انواع جعبه آتش نشانی بسته به محل مورد نظر و کاربرد آن متفاوت است. با استفاه از جعبه های آتش نشانی می توان قبل از رسیدن ماموران آتش نشانی تا حد زیادی آتش را کنترل و یا خاموش کرد.