صنعت افزار

تجهیزات صنعتی و سیستمهای اعلام و اطفاء حریق

کپسول آتش‌نشانی از نوع پودری و جزء خاموش کننده‌های آتش قابل حمل دستی می باشد که کپسول دستی هم نام دارد که دارای وزنی معادل ۱ کیلوگرم می باشد به طوری که یک نفر به راحتی می تواند آن را حمل نماید .

توجه داشته باشید که طول عمر پودر درون کپسول پودری دژ یک سال می باشد که بعد از این مدت اگر کپسول را شارژ نکنید گاز موجود در داخل کپسول فشار خود را از دست ی دهد و در عملکرد آن اختلال به وحود می آید که در اینصورت نمی تواند عمل پاشش را به خوبی انجام دهد. لذا می بایست هر یک سال یکبار کپسول خود را شارژ کرده تا در هر زمانی آماده استفاده باشد .

قیمت: 1.250.000 ریال