صنعت افزار

تجهیزات صنعتی و سیستمهای اعلام و اطفاء حریق

پمپ بنزین و پمپ هیدرولیک ساخت گروه نعتی APA

 پمپ بنزین و پمپ هیدرولیک ساخت گروه نعتی APA

پمپ بنزین و پمپ هیدرولیک ساخت گروه نعتی APA

انواع پمپ های بنزین:
پمپ های بنزین به دو نوع مکانیکی و برقی تقسیم می شوند.معمولا پمپ های مکانیکی در اتومبیل هایی که سیستم سوخت رسانی آنها کاربراتوری است و نوع برقی در سوخت رسانی انژکتوری کاربرد دارد.

ویژگی پمپ های بنزین گروه APA :
١.مورد استفاده در خطوط خودروسازان
٢.انجام تست های میزان شدت جریان و دبی پمپ بنزین در ایستگاه نهایی تولید
٣.استفاده از DC موتور و تعداد دور
۴.انجام تست دوام و کنترل ١۰۰% در ایستگاه نهایی مطابق با نقشه و استاندارد
۵.اخذ تاییدیه از خودروسازان و مورد مصرف در خط تولید
۶.کنترل ١۰۰% توسط دستگاه های مخصوص

ویژگی پمپ های هیدرولیک گروه APA :
١.اخذ تاییدیه از خودروسازان و مورد مصرف در خط تولید
٢.کنترل ١۰۰% توسط دستگاه های مخصوص

آدرس: تهران، خیابان ستارخان، ابتدای خیابان باقرخان، پلاک ١٢١، واحد ٢

تلفن: (۰٢١)-۶۶۵٧١٧۵۰-۵١
(۰٢١)-۶۶۵٧١١۶٨
(۰٢١)-۶۶۵٧١٧۶٨
ایمیل: info@apa-group.ir

منبع: سایت گروه صنعتی APA