صنعت افزار

تجهیزات صنعتی و سیستمهای اعلام و اطفاء حریق

انواع اویل پمپ های خودرو های سبک داخلی ساخت گروه صنعتی APA

انواع اویل پمپ های خودرو های سبک داخلی ساخت گروه صنعتی APA

انواع اویل پمپ های خودرو های سبک داخلی ساخت گروه صنعتی APA

ویژگی اویل پمپ های گروه APA :
١.دارای تاییدیه از خودروسازان
٢.مورد تایید موسسه استاندارد ایران
٣.انجام تست های فشار و دبی مطابق با استاندارد
۴.ماشینکاری قطعات مطابق با ترانس های هندسی نقشه
۵.تحت کنترل بودن اجزای نیمه ساخته
۶.تحت کنترل فرآیند تولید در کلیه ایستگاه های تولیدی

آدرس: تهران، خیابان ستارخان، ابتدای خیابان باقرخان، پلاک ١٢١، واحد ٢

تلفن: (۰٢١)-۶۶۵٧١٧۵۰-۵١
(۰٢١)-۶۶۵٧١١۶٨
(۰٢١)-۶۶۵٧١٧۶٨
ایمیل: info@apa-group.ir

منبع: سایت گروه صنعتی APA