صنعت افزار

تجهیزات صنعتی و سیستمهای اعلام و اطفاء حریق

گاو آهن ابر هارد 3 خیش ساخت شرکت آکما صنعت شخم

گاو آهن ابر هارد 3 خیش آکما صنعت شخم

مشخصات:

مدل : AKMA 12/3 & 14/3 نیروی مورد نیاز : 60-70 hp وزن دستگاه : 330 kg   عرض کار:90 cm الی 105 cm
اطلاعات تماس :
کارخانه : اصفهان، شهرک صنعتی جی، خیابان یکم
تلفن کارخانه : 03135724973 و 03135724974
دفتر و نمایشگاه مرکزی: اصفهان، میدان لاله، ابتدای خیابان زینبیه
تلفن دفتر: 03135670862 و26-03135671225 و 03135670456