صنعت افزار

تجهیزات صنعتی و سیستمهای اعلام و اطفاء حریق

کمپرسورهــــــــای پیستونی – سری CV (کامل عمودی) گروه صنعتی هواسازان صبا

 کمپرسورهــــــــای پیستونی - سری CV (کامل عمودی)

قابليت نصب آسان و سهولت در جابجایی كمپرسور

نحوه استقرار قطعات و مونتاژ خاص جهت اشغال كمترين فضای ممكن در استقرار دستگاه

سهولت در تخليه ناخالصيهای هوا از قبيل آب و روغن بواسطه نحوه طراحی مخازن

دسترسی آسان به كليه قطعات جهت سرويس و نگهداری كمپرسور

موارد استفاده: تامين كليه مصارف هوای فشرده درمحيط های مختلف

نوع انتقال قدرت: كوپل تسمه ای

ظرفيت موجود: 1000،750،500،350 ليتر در دقيقه