صنعت افزار

تجهیزات صنعتی و سیستمهای اعلام و اطفاء حریق

ساخت قالبهای مخصوص لوله خم کن توسط شرکت کیمیا خم اصفهان

 

ساخت قالبهای مخصوص لوله خم کن های YLM و CSM و shouz tong و دیگر دستگاههای NC و CNC با رعایت تلورانس های مربوطه (ساخت قالب توسط آن شرکت برای متقاضی فقط در صورتی میباشد که متقاضی دارنده یکی از دستگاههای فوق باشد) رفع معایب خمکاری در خطوط تولید کارخانجات توسط تکنسین مجرّب شرکت کیمیا خم اصفهان

  • آدرس دفتر فروش و نمایشگاه: اصفهان جاده علویجه شهرک صنعتی بزرگ خیابان کارآفرینان 6 سالن ششم
  • 03195019508
  • 03195019509