صنعت افزار

تجهیزات صنعتی و سیستمهای اعلام و اطفاء حریق

مشعل شرکت کولاک گستر یزد

مشعل ساخت شرکت کولاک گستر یزد http://www.kgy.ir

مجهز به حلزونی جهت هدایت و تقویت جریان هوای ورودی به مشعل
مجهز به شش پره از استیل 321 با طراحی ایرودینامیک خاص جهت هدایت و سرعت بخشیدن به جریان هوا
شعله پوش از استیل 321 با طراحی ایرودینامیک خاص
خام نسوختن سوخت و افزایش راندمان سوخت گاز و گازوئیل

مشخصات فنی بزودی ارائه می گردد
نقد کارشناسان ما بزودی ارائه می گردد