صنعت افزار

تجهیزات صنعتی و سیستمهای اعلام و اطفاء حریق

آبخوری مرغداری شرکت کولاک گستر یزد

آبخوری نیپل ساخت شرکت کولاک گستر یزد http://www.kgy.ir

استاندارترین شیوه آب رسانی در سالن های پرنده
ظرفیت استفاده 12 پرنده از هر نیپل
خطوط انتقال آب با سطح مقطعی مربعی
نیپل با قابلیت چرخش 360 درجه
استفاده از سیستم تعلیق وینچ
دسترسی به آب تمیز در طول دوره
قابلیت تنظیم فشار آب در خطوط لوله
کمترین میزان قطعات متحرک
مسیر ایزوله انتقال آب

مشخصات فنی بزودی ارائه می گردد
نقد کارشناسان ما بزودی ارائه می گردد