از ایمنی کارگاه مطمئن خواهید شد اگر اقدامات مشاوره ای ما را پذیرا باشید

می 9, 2021

صنعت افزار

تجهیزات صنعتی و سیستمهای اعلام و اطفاء حریق

ماشین نورد شرکت پایا برش

ماشین های نورد ۴ غلطک ساخت شرکت پایا برش http://payaboresh.com


ماشین های نورد ۳ غلتک پرانتزی ساخت شرکت پایا برش http://payaboresh.com

ماشین های نورد ۳ غلتک ساخت شرکت پایا برش http://payaboresh.com

مشخصات فنی بزودی ارائه میگردد
نقد کارشناسان ما بزودی ارائه می گردد