صنعت افزار

تجهیزات صنعتی و سیستمهای اعلام و اطفاء حریق

دستگاه پرس برک(خم کن) 3 و 2.5 متری شرکت فارس قالب

دستگاه پرس برک شرکت فارس قالب

ساخت شرکت فارس قالب http://www.farsghaleb.ir

مشخصات فنی بزودی ارائه میگردد
نقد کارشناسان ما بزودی ارائه می گردد