صنعت افزار

تجهیزات صنعتی و سیستمهای اعلام و اطفاء حریق

دستگاه فرفورژه زن و خم کن شرکت فارس قالب

دستگاه فرفورژه زن و خم کن شرکت فارس قالب

ساخت شرکت فارس قالب http://www.farsghaleb.ir

مشخصات فنی بزودی ارائه میگردد
نقد کارشناسان ما بزودی ارائه می گردد