از ایمنی کارگاه مطمئن خواهید شد اگر اقدامات مشاوره ای ما را پذیرا باشید

می 9, 2021

صنعت افزار

تجهیزات صنعتی و سیستمهای اعلام و اطفاء حریق

تماس با ما

1 دقیقه زمان مطالعه

سیستمهای اسپرینکلر (sprinkler) به عنوان قدیمی ترین سیستم اطفاء اتوماتیک ، جهت حفاظت از جان و مال انسانها در مقابل خطر آتش سوزی در...