سمپاش گان VPL500 ساخت شرکت فلزکار همدان مشخصات سمپاش: نوع فن: گان ۵۰۰ طول پاشش عمودی: ۲۰ متر طول پاشش افقی: ۲۵ متر توان مصرفی فن: دنده ۱