سمپاش توربین باغی 14 نازله ساخت شرکت فلزکار همدان مشخصات سمپاش: نوع فن: ۱۴ نازله عرض پاشش: ۱۵ متر ارتفاع پاشش: ۷ متر توان مصرفی فن: ۳۵.۴۱ اسب