سمپاش توربین باغی 10 نازله ساخت شرکت فلزکار همدان مشخصات سمپاش: نوع فن: ۱۰ نازله عرض پاشش: ۱۲ متر ارتفاع پاشش: ۵.۵ متر توان مصرفی فن: ۱۵.۱۶ اسب