لول گيج مغناطيسي – magnetic level gauge صنایع کنترلی حساس لول گيج مغناطيسي مدل Km-20 دستگاهي براي كنترل و نشان دادن سطح مايعات مخازن مي باشد و در صنايع