گسکت – واشر شرکت صنایع کنترلی حساس در ابعاد، متریال و سایز های متفاوت جهت دما و فشارهای بالا.     منبع سایت شرکت مهندسی صنایع کنترلی حساس