دستگاه شخم – کلتیواتور سبک TAKA152 ساخت شرکت تاکا معرفی کلتیواتور سبک TAKA152 کولتیواتور طرح جدید مدل TAKA152 به منظور تهیه بستر بذر، کنترل علف­های هرز در زمان