سمپاش کششی توربین باغی ساخت گروه کارخانجات طوس فدک کاربرد و مزایا o       مناسب برای سمپاشی انواع سموم و همچنین اسپری کردن محلول های تقویتی در باغات میوه و